OLD-NEWSPotvrda uspešnog rada

23/02/20140

reakreditacijaRegionalna razvojna agencija Srem  je 22.02.2014. godine, uspešno obnovila svoju akreditaciju na period od pet godina, od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), na osnovu člana 11. Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i Zakona o regionalnom razvoju.

U prethodne dve godine nakon što je postala akreditovana, RRA Srem je uspela da se pozicionira kao lider regionalnog razvoja kroz aktivan doprinos socio–ekonomskom razvoju Srema i lokalnih samouprava na njegovoj teritoriji. Poseban aspekt rada RRA Srem odnosio se na sektor malih i srednjih preduzeća kroz set standardizovanih usluga. Za taj period  NARR je u postupku vrednovanja rada svih akreditovanih agencija, svrstala RRA Srem u grupu „odličan“.

RRA Srem je kroz  aktivnosti na  jačanju veza privatnog,  javnog i civilnog sektora, postala oslonac razvoja Srema, ali i regiona Vojvodine u celini a njen jedinstven model rada kroz Međuopštinske radne grupe (MORG), sve više prepoznaju ministarstva, pokrajinska vlada i  druge institucije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.