OLD-NEWSPoslovne zone, sledeći korak …

26/02/20140

balansRRA Srem je inicirala još jedan regionalni projekat sa temom balansiranog razvoja poslovnih zona u Sremu.

Prvi korak je bio apliciranje po upravo završenom Javnom pozivu za podnošenje prijava projekata za dodelu sredstava predviđenih Programom mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja poslovnih zona i unapređenje drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija za 2014. godinu, koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Opština Irig je prihvatila da bude nosilac projekta a kao rezultat, ako projekat bude selektovan, će se dobiti dokumentacija od mnogo šireg značaja. Ukupna vrednost projekta je procenjena na 17.500.000,00 dinara.

Imajući u vidu budući projekat infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br.21 – Novi Sad-Ruma-Šabac sa tunelom kroz Frušku goru, logično se stavila u fokus i prateća infrastruktura u njegovom okviru. Iz tog razloga je i nastao projekat pod imenom  „Balansirani razvoj poslovne infrastrukture regiona Srem, sa rešenjem Industrijske zone Irig u okviru koridora državnog puta Novi Sad-Ruma-Šabac“

Kroz ovaj projekat bi bila urađena Prethodna studija opravdanosti za projekat industrijske zone Irig, sa 6 aneksa (elaborata) za poslovne zone ostalih sremskih opština kao i Studija balansiranog razvoja poslovne infrastrukture na celoj teritoriji Srema.

U okviru studije, detaljno bi se analizirali resursi regiona Srem, njegove komparativne prednosti u odnosu na ostale regione. Zatim bi se izvela analiza tražnje po pojedinim sektorima i odredile najperspektivnije razvojne grane s obzirom na tražnju, ali i kapacitete regiona. Razvoj ovih proizvodnih i uslužnih grana bi se, kroz sveobuhvatnu analizu, ujednačeno diversifikovao na ceo region, imajući u vidu realnu situaciju na terenu i utvrđene potencijale opština Sremskog regiona.

Još jednom se pokazalo strateški ispravno to što je RRA Srem inicirala i dovela do realizacije „Međuopštinski sporazum o implementaciji i upravljanju regionalnim preojektima u Sremskom okrugu“, potpisanom od strane svih predsednika opština i gradonačelnika Sremskog regiona 18.10.2013 godine, jer je samo u takvim uslovima moguće stvarati ovakve vrste projekata.

Imajući u vidu da Republici Srbiji nedostaje ovakvih inicijativa a posebno ukrupnjenih i usklađenih projekata sa regionalni značajem, smatramo da ovakav projekat treba da bude sagledan pre svega na jedan objektivan način i pozitivno ocenjen kako zbog svog velikog aktuelnog tako i budućeg potencijala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.