OLD-NEWSOdržana XIV redovna Skupština osnivača Regionalne razvojne agencije Srem

30/06/20140

14_skupstinaDana 26.06.2014. god. u prostorijama Opštinske uprave Stara Pazova, Regionalna razvojna agencija Srem održala je XIV redovnu Skupštinu članova privrednog društva.

Gost skupštine je bio direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj, g. Miloš Ignjatović sa saradnicima.

Nakon utvrđivanja kvoruma za predsedavajućeg Skupštine društva izbran je Predsednik Opštine Stara Pazova g. Đorđe Radinović. Usledilo je  usvajanje Dnevnog reda i zapisnika sa prethodno održane XII I XIII sednice Skupštine društva.

Pod tačkom 4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu RRA Srem za 2013 godinu, direktor agencije Milan Mirić je sve prisutne u detaljnoj prezentaciji upoznao sa ostvarenim rezultatima agencije. Najvažnije stvari po aktivnostima, mogle su se videti kroz određena područja delovanja a to su: Projekat operativnog granta gde su uspostavljeni održivost i prepoznatljivost kod Opština osnivača i fondova, zatim institucionalizacija regionalnog razvoja za pripremu i sprovođenje projekata, vidljivost agencije u sremskom regionu i set standardizovanih usluga (SSU) koje RRA Srem sprovodi od februara 2012. Godine, sticanjem akreditacije od Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR). Po Programu SSU realizovano je 27 obuka putem kojih je obučeno 355 lica na različite teme, od kojih je 152 početnika u biznisu, sprovedeno je 160 konsultacija/savetodavnih usluga u ukupnom trajanju od 800 radnih časova, održano ukupno 23 promotivnih aktivnosti i pruženo ukupno 642 informacije po raznim osnovama.

Prisutni su bili upoznati sa potpisanim Međuopštinskim sporazumom o upravljanju i implementaciji regionalnih projekata u Sremskom okrugu. Potpisan je od strane svih sedam sremskih opština 18.10.2013. u Sr. Mitrovici. Činom potpisivanja ovog Sporazuma stekli su se uslovi za osnivanje organizacione strukture predviđene ovim Sporazumom i dalje aktivnosti na uspostavljanju regionalnih projekata.

RRA Srem je u toku 2013. godine dala značajan doprinos kroz pripremu i realizaciju lokalnih, međuopštinskih, regionalnih i međunarodnih projekata gde je od ukupno odobrenih 14 projekata na kojima je RRA Srem aktivno učestvovala (6 projekata su lokalnog karaktera, 3 projekta su međuopštinska / regionalna i 5 međunarodnih). Kada se saberu svi projekti koji su završeni i koji su u toku realizacije, to su ukupni iznosi 1.389.127,00 €  i 19.318.000,00 dinara.

Po rečima direktora agencije, prioritet u narednom periodu biće Regionalni sistem navodnjavanja Srema, Projekat prečišćavanja otpadnih voda u slivu Save i Dunava, Regionalni vodovodni sistem „Istočni Srem“ i Projekat regionalne biciklističke rute Srem.

Podnet je i Finansijski izveštaj RRA Srem za 2013. godinu.

Predstavljena je i usvojena i tačka 5. Predlog odnosno metodologija obezbeđivanja sredstava za finansiranje projekata infrastrukture i ekonomskog razvoja Sremskog okruga sa modelima obrazaca i ostalih dokumenata neophodnih u komunikaciji sa fondovima, ovlašćenim predlagačima projekata i grupama za ocenu projekata na nacionalnom i EU nivou. Usledio je dogovor o narednim koracima i sprovođenje sektorskih i institucionalnih prioriteta.

Skupština je po svim tačkama dnevnog reda donela jednoglasnu odluku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.