WHAT WE DO?Misija i Vizija

Vizija regionalne razvojne agencije Srema je da bude spona javnog, privatnog i civilnog sektora u izgradnji strategijskih partnerstava kroz pripremu i sprovođenje projekata koji doprinose podizanju životnog standarda na području regiona Srem i ujednačeniji regionalni razvoj kako u Sremu, tako i na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina i republike Srbije u celini.

Misija je podsticanje regionalnog razvoja korišćenjem lokalnih i nacionalnih izvora sredstava i dostupnih fondova EU i ostalih fondova međunarodne zajednice, kao i privlačenje stranih investitora na područje regiona Srem.

Regionalna razvojna agencija Srema je osnovana ugovorom potpisanim u Rumi 22.04. 2010 godine, od strane šest opština na teritoriji Srema (Inđija, Irig, Pecinci, Ruma, Stara Pazova, Šid), grada Sremske Mitrovice i Sremske privredne komore.

Regionalna razvojna agencija Srem je 7 februara 2012 godine, zvanično dobila akreditaciju za obavljanje poslova od značaja za ravnomerni regionalni razvoj na teritoriji Sremskog okruga od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj, a u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o sticanju akreditacije (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2010) i Zakonom o regionalnom razvoju.

RRA Srema funkcioniše kao društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. koje ne deli dobit i osnovano je prema zakonodavstvu Republike Srbije.

SKUPŠTINA RRA SREM –
Opština INĐIJA (Predsednik), Opština IRIG (Predsednik), Opština PEĆINCI (Predsednik), Opština RUMA (Predsednik), Opština SR. MITROVICA (Predsednik), Opština STARA PAZOVA (Predsednik), Opština ŠID (Predsednik), SREMSKA PR. KOMORA (Predsednik), RRA Srem (Direktor).

THE END RESULTAktivnosti

Kao Regionalna razvojna agencija osnovana za područje Sremskog okruga, osnovne aktivnosti Agencije svode se na uspostavljanje i promociju aktivne politike regionalnog razvoja, što predstavlja javni interes građana, privrede i institucija na teritoriji Srema, a u skladu sa uslovima za rad regionalnih agencija definisanim Zakonom o regionalnom razvoju i Strategijom razvoja republike Srbije.

PRINCIPI DELOVANJA AGENCIJE :

 • Korišćenje komparativnih prednosti Sremskog okruga;
 • Promocija lokalnih inicijativa, inovacija i poduzetništva;
 • Stvaranje moderne privredne infrastrukture;
 • Usklađenost sa stručnim znanjem i iskustvom iz drugih regija i područja;
 • Jačanje tehnoloških, ekoloških i ljudskih resursa;
 • Ubrzanje procesa stvaranja novih kvalitetnih radnih mesta;
 • Zaštita prirodnih resursa i očuvanje kulturne baštine.

OSNOVNE AKTIVNOSTI :

 • Priprema regionalnih razvojnih programa i akcionih planova za Srem;
 • Stručni rad na pripremi projekata;
 • Usklađivanje projektnih predloga sa interesima lokalnih samouprava na području Srema, (saveti, pomoć i partnerstvo pri apliciranju);
 • Podrška projektima usmerenim na povećanje konkurentnosti Sremskog okruga i smanjenje nezaposlenosti;
 • Podrska za razvoj vestina i relevantnih kvalifikacija za potrebe zaposlenih;
 • Podrska konkurentnosti preduzeca u regionu i jačanje njihove povezanosti;
 • Sudelovanje u projektnim grupama koje su formulisane za realizaciju projekata u okviru nacionalnih i internacionalnih programa;
 • Poslovi međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje;
 • Drugi poslovi u skladu sa osnivačkim aktom;

Glavni cilj regionalnog razvoja jeste smanjenje razvojnog zaostajanja Srema u odnosu na druge regione i EU prosek, kao i smanjenje unutar-regionalnih razlika;
Operativni cilj jeste priprema zajedničkih projekata regionalnog karaktera sa ulaganjem u ljudske resurse i preduzetništvo, ruralni i održivi razvoj.

THE ESSENCE OF Region

Sremski okrug za čiju teritoriju je osnovana RDA Srem proteže se na površini od 3.486 km2. Na ovom području živi 311.053 stanovnika (prema popisu 2011. godine), odnosno 16,23 % od ukupnog stanovništva AP Vojvodine, a 4,37 % od ukupnog stanovništva Republike Srbije. U Sremskom okrugu postoji ukupno 7 opština sa 109 naselja. 55% stanovništva je ruralnog tipa; 73% prostora je obradiva poljoprivredna površina.
Okrug ima odličan geografski i strateški položaj obzirom da se nalazi na dva Panevropska koridora VII (koridor Dunava u dužini od 45 km) i koridor X iz dva pravca (Autoput BG-ZG 72 km) i Autoput BG – Novi Sad 38 km). Prema nacrtu budućeg prostornog plana R. Srbije deo Sremskog okruga pripada MEGA zoni razvoja, što znači da region Srema pripada u centralno područje razvoja R. Srbije, povoljno za dalji ekonomski razvoj, razvoj infrastrukture i dalje privlačenje investicija. Ovo područje u poslednjih nekoliko godina doživelo ekspanziju u pogledu privlačenja investicija i stavljanja slobodnog prostora u funkciju radnih zona poput opština Inđije, St. Pazove i Pećinci. Komparativna prednost je izuzetno kvalitetno poljoprivredno zemljište i intenzivnu poljoprivredu kao tradicionalno zastupljenu razvojnu granu.

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.