OLD-NEWSNacionalni investicioni plan (NIP) – Javni poziv 2012

16/12/20110

-

Juče je završen Javni poziv za prijavljivanje projekata za 2012 godinu, koji je raspisalo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, sektor za nacionalni investicioni plan (NIP).
Projekte su mogli da prijave ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Strateški prioritet, čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti, je razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.
Sredstvima NIP-a, predviđeno je finansiranje infrastrukturnih nacionalnih, regionalnih, međuopštinskih i lokalnih projekata, a u slučaju nacionalnih i regionalnih projekata moglo se konkurisati i za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije.
Sufinansiranje od strane predlagača se kreće u iznosu od 10%  do 50% predračunske vrednosti investicije, a u zavisnosti od značaja projekta i stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Obzirom da su Regionalne razvojne agencije su dobile mogućnost da  konkurišu sa regionalnim projektima, a za čega su institucionalno i odgovorne, RRA Srem je u saradnji sa svojim osnivačima (sremskim opštinama) konkurisala sa ukupno 4 projekta.

– Glavni projekat izgradnje magistralnog cevovoda u sklopu regionalnog sistema snabdevanja vodom „Istočni Srem“ (vrednost 6.964.000 RSD).

– Izgradnja infrastrukturnog koridora (veza autoput E70 – autoput E75 – evropski koridor E10) (vrednost  49.749.000 RSD)

– Izgradnja transfer stanica u sklopu regionalne sanitarne deponije Srem (vrednost  20.820.000 RSD).

– Rehabilitacija putne mreže na području Nacionalnog parka Fruška Gora- Grebenski put (vrednost  61.000.000 RSD).

Pored aktivne uloge u pisanju projekatnih aplikacija za NIP 2012, RRA Srem je usmeravala i koordinirala partnerstva u okviru ovog poziva i samim tim olakšala  realizaciju projektnih ideja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.