OLD-NEWSMentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

02/04/20120

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem, kao i sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru.
Cilj projekta je besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2012. godine.Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj. Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Kompletan tekst poziva kao i dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Nacionalne agencije za regionalni razvoj www.narr.gov.rs , gde takođe možete dobiti detaljne informacije na telefon 011 2060815 ili putem elektronske pošte na adresu milan.vujovic@narr.gov.rs.

Prijave se dostavljaju na :
Regionalna razvojna agencija Srem, Glavna br. 172, Ruma, 022 470910, www.rrasrem.rs

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – MENTORING 2012“
JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 10.05.2012. GODINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.