OLD-NEWSKa biciklističkoj ruti Srem, Euro Velom 6 kroz Bačku Palanku

25/06/20140

palankaOpština Bačka Palanka, tačnije selo Neštin i vinarija „Gaston Wine“ bili su 23.06. i 24.06. domaćini poslednje, šeste po redu dvodnevne obuke za pružaoce usluga u turizmu. Obuka je realizovana u sklopu propjekta „Dunavski biciklizam – osnivanje regionalne biciklističke rute Srem“, finansiran sredstvima EU IPA i ADA – e.

Po rečima Darine Đukić, zamenice direktira TO Bačka Palanka „ Opština Bačka Palanka će imati odlične benefite osnivanjem regionalne biciklističke rute Srem jer će na taj način biti uspostavljena konekcija sa već postojećom rutom Euro Velo 6. To je jedinstvena prilika da se ostvari veći priliv cikloturista, kako domaćih tako i stranih i omogući razvoj cikloturizma koji u našoj opštini ima izuzetan potencijal. Specijalni rezervat prirode Bagremara, park prirode Jegrička, jezera Tikvara i Bager, VU Karađorđevo uz mogućnost lova, ribolova i konjičkog sporta su samo deo aktivnosti koje  opština Bačka Palanka može da omogući cikloturistima. Nezaobilazni deo ponude su svakako produkti domaće radinosti, hrana, vino uz izuzetnu spremnost domaćina za kvalitetetan i po standardima organizovan smeštaj“.

Upravo zato je i cilj obuke da se postojeći i potencijalni pružaoci usluga u turizmu i turistički radnici upoznaju sa suštinom cikloturizma, potrebama biciklista, standardima, zakonskom regulativom i prenesu iskustva iz zemalja gde je cikloturizam jedna od najisplativijih grana turizma. Profesorice sa PMF–a, departmana za geografiju iz Novog Sada, dr. Vanja Dragićević i dr. Kristina Košić setom korisnih informacija, omogućile su učesnicima obuke da shvate značaj i osmisle kvalitetnu i sveobuhvatnu ponudu koja bi privukla i zadržala cikloturiste, omogućila ekonomsku korist ali i promociju destinacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.