OLD-NEWSJoš jedan korak članova MORG ka uspešnoj realizaciji EU projekata

01/05/20140

mmMilan Marjanović, tender agent i expert za PRAG procedure, održao je 30.04. u prostorijama Sremske privredne komore, tematsku obuku članovima MORG i projektnog tima o sprovođenju PRAG procedura u projektima koje finansira EU, kako bi potrebna znanja mogli primeniti kroz realizaciju EU projekata u svojim opštinama.

Ovom obukom želim da vas upoznam sa pripremom tenderskih dosijea i pravilima za Javne nabavlke koje propisuje EU. Naravno da ne možete odmah sve razumeti jer su procedure veoma kompleksne, ali će vam obuka pomoći da saznate gde i kako možete dobiti potrebne informacije. Ono što je najvažnije je da shvatite razliku između nabavke usluga, nabavke radova i nabavke dobara jer je za svaku od njih postoje tipovi procedura i  dokumentacija koju je potrebno popuniti“, istakao je Milan Marjanović na početku izlaganja.

Milan Marjanović je prikazao četiri prezentacije na temu pravnog osnova za javne nabavke, vrstama procedura i ugovora, evaluacije, koje će svim zainteresovanim biti dostupne na sajtu projekta www.srembike.rs .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.