OLD-NEWSUspešni projekti sa opštinama Stara Pazova i Ruma

02/04/20120

Regionalna razvojna agencija Srem (RRA Srem) pružila je tehničku podršku opštinama Stara Pazova i Ruma u pripremi projekata u okviru poziva Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je raspisan tokom marta 2012. Cilj ovog poziva bio je podrška implementaciji opštinskih Strategija lokalnog ekonomskog razvoja i realizacja njihovih prioriteta.RRA Srem je u saradnji sa navedenim opštinama pomogla u identifikaciji prioritetnih projekata i njihovoj tehničkoj pripremi odnosno pisanju samih aplikacija. „Mi smo se u okviru ovog poziva rukovodili idejom onih projekata koji za temu imaju ekonomski i održivi razvoj i bliže povezivanje privrede odnosno lokalne poslovne zajednice, i njihovih opština, a u čemu logično svoju ulogu pronalazi i RRA Srem. Tako smo i došli do projektnih tema kao što su „Informacija u pravo vreme – preduzetnički Info-centar“ Podrška  uspostavljanju  boljeg poslovnog okruženja u opštini Ruma i Jačanje kapaciteta energetskog menadžmenta u opštinama Stara Pazova i Ruma sa ciljem korišćenja i investiranja u obnovljive izvore energije, od kojih je ovaj poslednji međuopštinski projekat.istakao je Zoran Radaković, rukovodilac projekta u RRA Srem.

Pokrajinski sekretarijat odobrio je oba projekta u ukupnoj vrednosti od 1.852.280,00 din. Sada sledi zajednička implementacija u kojoj će RRA Srem imati ulogu koordinatora projektnih aktivnosti, ali i pružaoca određenih usluga u oba projekta. Značajno je da se kroz ove projekte upravo jača veza opština sa privredom i olakšava mogućnost direktnih ulaganja, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije.

„Za nas je ova saradnja dragoceno iskustvo, jer svaki zajednički projekat učvršćava veze RRA Srem sa svojim osnivačima i čini njenu vidljivost u regionu. Za nas je posebno važna inicijacija međuopštinskih projekata i unutarregionalna saradnja opština, a što je dobra priprema za evropske fondove koji nas očekuju kao zemlju kandidata.“ – navodi Sanja Stupar, rukovodilac projekta u RRA Srem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.