OLD-NEWSMonitoring projekta „Boards without borders”

19/01/20170

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU okviru redovnog praćenja i procene urađenog, u prostorijama Crvenog Krsta u Sremskoj Mitrovici održan je prvi Monitoring projekata „Boards without borders, poboljšanje kvaliteta života za marginalizovane grupe kroz pristup ljudi – ljudima“ koji se finansira sredstvima EU u okviru Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija /Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Monitoring kao redovna aktivnost procesa upravljanja projektima, realizuje se sa ciljem da se proveri da li se projekti implementiraju na način predviđen planom, tj. da li postignuti rezultati odgovaruju rezultatima predviđenim planom unutar definisanog vremenskog okvira i budžeta.
Tatjana Jovančević, sekretar Crvenog Krsta i menadžer projekta, zajedno sa predstavnicima RRA Srem koji pružaju tehničku podršku projektu, izvestili su Tatjanu Guberinić, Task Manadžera Zajedničkog Tehničkog sekretarijata-Antenna office-a o trenutnom statusu projekata i dali je sve u skladu sa predviđenim akcionim planom. Način promocije projekata je takođe bio značajan indikator da su projekat i donator vidljivi u regionu.
Postizanje definisanih rezultata, blagovremeno uočavanje rizika, prevazilaženje poteškoća su najznačajniji koraci ka uspešnom nastavku realizacije projekata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.