OLD-NEWSKoristi od akreditacije Regionalne razvojne agencije Srem

09/04/20120

Mere podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima

Regionalna razvojna agencija  Srem sticanjem akreditacije  postala je i zvanični subjekt regionalnog razvoja, što joj omogućava da na teritoriji Srema sprovodi  mere i programe od značaja za ravnomerni regionalni razvoj.
Samo u martu mesecu, sprovodeći set standardizovanih usluga koje jedna akreditovana regionalna agencija može da implementira u svom regionu, RRA Srem je učinila dostupnim značajna budžetska sredstva koja se odnose pre svega na sektor malih i srednjih preduzeća. Ova sredstva bila su dostupna kroz dva javna poziva: Mere podrške MSP koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele (do 1.500.000 dinara, po zahtevu) i dodela bespovratnih sredstava u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti (do 1.500.000 dinara, po zahtevu).
RRA Srem održala je i dve promocije za date javne pozive, i to u Rumi  i u Novoj  Pazovi gde su zainteresovani privrednici imali priliku da se više upoznaju sa uslovima ovih konkursa.
Svo vreme trajanja Javnih poziva RRA Srem pružala je konsalting usluge potencijalnim korisnicima, uključujući i informacije putem telefona, e-maila ili u direktnom kontaktu. Svoje projektne predloge predalo je ukupno 20.  privrednika iz Srema. Vrednost predatih projekata iznosi ukupno  27.500.000 dinara.
Takodje u okviru standardizovanog seta usluga koje RRA Srem sprovodi, tokom marta i aprila meseca u St. Pazovi održane su dve trodnevne obuke: „Kako započeti sopstveni biznis“ a ukupno 40. polaznika dobilo je sertifikat, koji im je neophodan kod apliciranja za subvencije kod NSZ ili za start up kredit kod Fonda za razvoj.
Ovo su samo neke od aktivnosti sprovedene u toku jednog meseca koliko akreditovana RRA Srem sprovodi programe od značaja za regionalni razvoj Srema.

Tokom 2012 godine RRA Srem biće na raspolaganju brojni programi jačanja konkurentnosti sektora MSSP, kao i budžetska sredstva za sprovođenje ovih programa. Svakako RRA Srem sprovodiće i konkursne aktivnosti vezane za pisanje regionalnih razvojnih projekata, a koji se odnose na lokalne samouprave kao osnivače i njihovu međuopštinsku saradnju. To je veoma važan zadatak za nas i pozivamo sve zainteresovane subjekte, privrednike i institucije na saradnju“ – kaže Tanja Mijajlović, menadžerka za sektor MSP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.