OLD-NEWSEvropski projekti podržavaju institucionalni model rada RRA Srem

14/12/20160

ernow_001U opštini Šid je danas održan prvi od predviđenih osam sastanaka Međuopštinske radne grupe (MORG) za zaštitu životne sredine i upravljanje rizicima u okviru projekta „Odgovor na vanredne situacija-SADA“ (engl. Emergency Response – NOW).

Odobravanjem ovog prekograničnog projekta u kom je opština Šid nosilac a grad Sremska Mitrovica partner su se stekli operativni uslovi za formiranje i rad MORG-a u Sremskom okrugu. Partneri sa BIH strane u projektu su Brčko Distrikt i opština Brod čiji su predstavnici takođe prisustvovali ovom sastanku. Tehničku podršku projektu obezbeđuje Regionalna razvojna agencija Srem.

Institucionalnu osnovu za formiranje ovog tela čini „Međuopštinski sporazum o upravljanju i implementaciji regionalnih projekata u Sremskom okrugu“, kao i „Pravilnik o radu Međuopštinskih radnih grupa“, a na osnovu kojih ste od strane predsednika sremskih opština, direktora i rukovodilaca drugih institucija predloženi za članove MORG.

Cilj osnivanja i rada MORG-a jeste da se kroz regionalne projekte objedine svi raspoloživi institucionalni i individualni kapaciteti i ostvari stručna saradnja na pripremi i realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja vanrednim situacijama.

Očekivani rezultat projekta koji traje 18meseci i čija je ukupna vrednost 555.000€ je da se naprave bazni dokumenti koji će omogućiti unapređenje aktivnosti tela i institucija koja su odgovorna za zaštitu i spašavanje u vanrednim situacijama u regionu Srema uključujući i prekogranični region u BIH, kao i podignut kapacitet i unapređen resurs jedinica za civilnu zaštitu i timova za spašavanje u vanrednim situacijama kroz nabavku specijalizovanih mašina i opreme a sve to u cilju poboljšanje sigurnosti imovine i lica u područjima sklonim plavljenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.