OLD-NEWSESCO koncept – RRA Srem i opština Ruma zajednički ka uštedama

17/04/20140

escoOpština Ruma je kao jedna od prvih u Srbiji uz pomoć i koordinaciju RRA Srem, održala radni sastanak sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i njihovih partnera zaduženih za implementaciju projekta uspostavljanja povoljnog okvira za ESCO projekte u javnom sektoru, GFA consulting group (GFA).

Svrha sastanka je bila prezentacija rada EBRD Regionalnog Programa Energetske Efikasnosti u Srbiji i diskusija o potencijalnoj saradnji. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, koje predsedava Nacionalnoj radnoj grupi osnovanoj sa ciljem da usmerava i koordiniše projektne aktivnosti, a koja je predložila da sprovođenje pilot ­projekata počne što pre, kako bi se omogućilo da proces unapređenja zakonskog okvira bude tesno povezan sa sprovođenjem projekata u praksi.

Opština Ruma koja je do sad već uradila konkretne korake u energetskoj efikasnosti, posebno u domenu javnog osvetljenja, će imati priliku da bude jedna od „izabranih“.

Predsednik opštine, Dragan Panić i njegova ekipa iz direkcije za izgradnju će u narednim nedeljama zajedno sa ekipom GFA zaduženom za tehničku podršku, krenuti u analizu potencijalnih projekata a nakon toga će biti upućeno i zvanično pismo o namerama čime bi sam proces i otpočeo.

RRA Srem je još jednom uspela da region Srema stavi u prvi plan pred domaćim i stranim institucijama a u narednom periodu će biti razgovora o proširenju ovog programa kroz jedinstveni sistem rada međuopštinskih radnih grupa na ceo region.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.