OLD-NEWSDrugi sastanak Međuopštinske radne grupe za EE i OIE

14/07/20160

morg_ee_oieU Sremskoj Mitrovici održan je drugi po redu sastanak Međuopštinske radne grupe za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (MORG za EE i OIE). Sednicom je predsedavao g. Aleksandar Velicki, predstavnik opštine Stara Pazova. Nakon usvajanja zapisnika i predloga dnevnog reda, direktor RRA Srem Milan Mirić  ukratko se osvrnuo na prethodni period konstatacijom da su opštine u Sremu kroz neke od sprovedenih projekata u velikoj meri vodile računa o mogućnostima energetskih ušteda i primene obnovljivih izvora energije, kao i da je RRA Srem u prethodnom periodu uspešno realizovala nekoliko važnih studija i projekata za primenu obnovljivih izvora energije.

Pod tačkom Prezentacija ugovorne saradnje RRA Srem sa GIZ DKTI programom – uloga MORG za EE i OIE i formiranje Focal Point za biomasu, g. Mirić je napomenuo da je RRA Srem postigla sporazum sa nemačkim programom GIZ DKTI, koji se bavi razvojem održivog tržišta bioenergije u Srbiji. Ovaj program angažuje institucije kao implementacione partnere isključivo tamo gde postoje određeni kapaciteti i potencijali i tako je i nastala mogućnost saradnje zahvaljujući potencijalu biomase koji Srem kao region ima kao i potencijal RRA Srem i projekti u prethodnom  periodu. Nakon nekoliko konsultativnih sastanaka sa predstavnicima GIZ-a došlo je do potpisivanja ugovora o saradnji u okviru kog su uključene i aktivnosti MORG za EE i OIE koji će imati ključnu ulogu u indentifikaciji najmanje četiri projekta koji mogu biti održiva i koja mogu ići u razradu i implementaciju a zajednički imenitelj im je korišćenje biomase, proizvodnja biogasa, CHP postrojenja sa naglaskom da investitori budu iz privatnog sektora. Prisutnima se obratila Milica Vukadinović, na funkciji vođe komponente razvoja projekata u oblasti bioenergije pri GIZ DKTI. Ključni projekti koje GIZ podržava jesu projekti prelaska na biomasu u javnim objektima koji nisu na daljinsko grejanje dok drugu liniju projekta predstavlja korišćenje biomase za generisanje procesne toplote. Gospodin Mirić je naglasio da će, za potreba ovog projekta, MORG za EE i OIE biti privremeno proglašen za „Focal point za biomasu“ kojim  će  administrirati i koordinirati RRA Srem. Na raspolaganju će biti i tim eksperata koji će sarađivati sa MORG-om. U okviru ovog projekta održaće se četiri sastanka od kojih je svaki podeljen na dva dela: prvi deo na obuke, a drugi deo na prikupljanje i analize podataka vezanih za projekte za proizvodnju biogasa u regionu Srema.

Pod tačkom Prezentacija saradnje sa švajcarskom agencijom SDC (program podrške ruralnom i regionalnom razvoju u republici Srbiji) i projektna inicijative u oblasti EE i OIE, g. Mirić je predstavio i saradnju sa Švajcarskom agencijom SDC u okviru programa „Podrške ruralnom i regionalnom razvoju na teritoriji Republike Srbije“ kojim je obuhvaćeno četiri okruga koji su implementaciona područja podrške ruralnom razvoju. U ovoj fazi projekta izdvojena su sredstva u iznosu od 1,6 mil. CHF za finansiranje inicijativa koje u narednom periodu treba da budu predložena SDC-u za realizaciju projekata koji treba da budu isključivo ruralno-regionalnog karaktera. Gospodin Branko Milić, ekspert za ruralni razvoj kao predstavnik Švajcarske agencije za razvoj, obratio se prisutnima sa pojašnjenjima samog SDC programa. Napomenuo je da je od velikog značaja trenutna saradnja GIZ-a sa RRA Srem kako bi se dodatno definisale oblasti i iskoristio potencijal Srema.  Kroz program SDC-a će se definisati najmanje tri partnerstva, a jedna od ideja koje se već izdvojila je na temu biomase u regionu Srema. U programu SDC je definisan aplikacioni formular za partnerstva koja treba da se predaju do 17. oktobra i nakon toga će se izdvojiti potencijalna partnerstva za dalju saradnju.

Drugi sastanak MORGa za EE i OIE sastanak se završio jednoglasnim usvajanjem odluke članova MORG da da se MORG za EE i OIE stavi u funkciju Focal Point za biomasu u kontekstu zajedničkog projekta sa GIZ-om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.