OLD-NEWSVI Vandredna skupština RRA Srem

17/02/20110
-

Skupstina RRA Srem odrzala je VI vanrednu sednicu na kojoj su razmatrana aktualna pitanja vezana za rad i dalje aktivnosti Agencije, a veći deo sednice bio je posvećen razmatranju pitanja vezanih za upravljačku strukturu Agencije. Na sednici je predložen sledeći dnevni red: Izveštaj o postupku izbora kandidata za direktora Regionalne razvojne agencije Srem; Odluka o pristupanju izmenama Osnivačkog akta Regionalne razvojne agencije Srem; Izveštaj o realizaciji projekta Operativnog granta i predlog o upućivanju poziva NJ.E Vensanu Dežeru za posetu Sremskom okrugu i Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem;

Razmatranje gore navedenih tačaka neposredan je rezultat otpočinjanja aktivnosti u okviru projekta Operativnog granta kao i potrebe prilagođavanja upravljačke strukture RRA Srem u skladu sa efikasnijim i racionalnim modelima upravljanja. Na sednici je usvojen Izveštaj panel komisije o sprovedenom konkursu za radno mesto direktora agencije. Na to mesto zvanično je imenovan g. Milan Mirić, koji je do sada vršio funkciju predsednika Upravnog odbora RRA Srem. Isto tako usvojene su i izmene i dopune osnivačkog akta u pogledu organa RRA Srem – potpuno razdvajanje upravljačke od izvršne funkcije, a sa ciljem jačanja instrumenata kontrole rada Agencije od strane Skupštine osnivača (svih Sremskih opština uključujući i Sremsku privrednu komoru).
Skupština je donela odluku o ovlašćivanju predsedavajućeg Skupštine g. Nenada Borovića i direktora agencije g. Milana Mirića za upućivanje pozivnog pisma i predloga protokola posete Šefa Delegacije EU u Srbiji NJ.E. Vensana Dežera Sremu i Regionalnoj razvojnoj agenciji. Ova poseta označila bi i zvaničan početak realizacije projekta Operativnog granta koji finansira i sprovodi Delegacija EU prema RRA Srem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.