Ekonomija i ljudski resursi

Kada je reč o ovom segmentu, Agencija će posebno pratiti potrebe za uvećanjem konkurentnosti i produktivnosti radne snage na području Srema i to kroz analizu potreba neophodnih obuka,  poboljšanju upravljanja ljudskim resursima u preduzećima, profesionalni razvoj radnih karijera i sl. Glavne aktivnosti u okviru ovog sektora predstavljaće projektne aktivnosti koje će omogućiti konkurentniju privrednu aktivnost u okrugu, a što će podrazumevati:

  • Analize informacija i definisanje osnovnih faktora koji determinišu regionalnu ekonomiju i identifikuju uzorke problema u daljem razvoju sektora MSP;
  • Dalji razvoj preduzetničke infrastrukture u Sremu;
  • Ohrabrivanje inovacija, transfera tehnologija, podsticaj istraživanja, kao i implementacija odgovarajućih akcija prema MSP;
  • Povezivanje privrednika i zajednički nastup na tržištu;
  • Razvoj finansijskih instrumenata za podršku MSP;
  • Uključivanje u nacionalne i međunarodne programe koji su u funkciji razvoja preduzetništva;
  • Podsticaj izvozno orijentisanim sektorima;
Poljoprivreda i ruralni razvoj

U okviru ovog sektora, osnovna intencija Agencije ići će u smeru razvoja sela, poljoprivrede i turizma. To će prvenstveno podrazumevati podsticanje i podršku za sve projekte  koje podrazumevaju unapređenje života i rada na selu, savremenu poljoprivrednu proizvodnju i standardizaciju, inovacije, obnovljive izvore energije u poljoprivredi, edukaciju i umrežavanje.Turizam kao jedan od značajnih potencijala Srema biće zastupljen kroz  projekte koji podrazumevaju unapređenje turističke ponude, efikasnije iskorišćavanje potencijala u turizmu, dizajniranje novih turističkih proizvoda u Sremu, razvoj turističkih ruta, zapošljavanje kroz turizam, kao i dobru promociju destinacije. Cilj je uspostaviti kreativan sistem javno-privatnog partnerstva u sektoru turizma.

Infrastruktura i održivi razvoj

Ovaj sektor podržavaće projekte u oblasti razvoja infrastrukture, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Osnovni zadatak ovog sektora jeste unapređenja kvaliteta života građana na teritoriji Sremskog okruga, ali isto tako postizanje konkurentnosti regiona i privlačnost za investitore. U okviru sektora vršice se identifikacija međuopštinskih infrastrukturnih projekata, kao i pružanje podrške u identifikaciji i privlačenju fondova za finansiranje projekata  iz oblasti infrastrukture i zaštite životne sredine. Obzirom da Sremski okrug ima potpisan međuopštiski sporazum u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, Agencija će koordinirati projekte i podsticati primenu EE I OIE.

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.