DOKUMENTA

2021 - JanuarBROŠURA

„Hoću da budem zdrav/a“ (SRB) (ENG)

Ova publikacija deo je projekta „PRO Health for Roma – Addressing discrimination and improving access to health care for ROMA communities” finansiranog od strane Evropske unije kroz program Prava, jednakost i građanstvo (2014-2020).
Sadržaj ove publikacije predstavlja stavove autora i isključivo je njihova odgovornost. Evropska unija ne prihvata odgovornost za svrhe u koje se može iskoristiti sadržaj ove publikacije.

2020 - NovembarLOGO RRA Srem

Sve verzije na jednom mestu
  • LOGO-RRAS.zip

    Verzije u svim potrebnim formatima (.AI, .JPG, .PNG), za svetlu i tamnu pozadinu, sa natpisima na SER i ENG, sa i bez transparentnosti.

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.