OLD-NEWSPotpisani ugovori sa četiri kompanije u Sremu

05/07/20110
-

Danas je u prostorijama Regionаlne rаzvojne аgencije Srem, potpisan ugovor sa četiri kompanije iz Srema, a u vezi sprovođenja programa „Mentoringa“.Ugovor su potpisali direktor RRA Srem Milan Mirić i direktori sve četiri kompanije koje su se prijavile za implementaciju ovog programa. Mentoring predstavlja proces podrške preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Glavne aktivnosti mentoringa sastoje se od poseta mentora datom preduzeću i analize trenutne situacije, pomoći u pripremi razvojnih aktivnosti, savetovanja i koordinacije u primeni izlaznih strategija za preduzeće, kao i identifikovane potrebe za obukama zaposlenih.

Regionаlnа rаzvojnа аgencijа Srem je tokom trajanja javnog poziva primila ukupno četiri prijave zainteresovanih preduzeća iz Srema za ovaj program.
To su preduzeća: CARBO iz Indjije, i iz Rume AUTO MOTO KLUB RUMA , CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA DOO  i  ANDRIĆ COMPANY..
-

Za potrebe sprovođenja ovog programa obučena su dva MENTORA iz Regionаlne rаzvojne аgencije Srem – g/dja Dragana Dragić Stanković i g. Zoran Radaković. Obuku mentora sprovela je NACIONALNA  AGENCIJA  ZA REGIONALNI RAZVOJ u saradnji sa  JAPANSKOM  AGENCIJOM ZA MEDJUNARODNU SARADNJU (JICA), koja finansira ovaj program. Inače, usluga MENTORINGA je potpuno besplatna za preduzeća, a trajaće do kraja novembra, sa ukupno 50 sati po klijentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.