2020Standardizovani set usluga

Akreditovane regionalne razvojne agencije realizuju standardizovani set usluga koji čini pet grupa usluga: informacije, obuke, savetodavne usluge, mentoring i promocije.

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje. Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.

Informacije

Regionalne razvojne agencije pružaju informacije u vezi sa:

 1. započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;
 2. nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;
 3. dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
 4. pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;
 5. podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva” (EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 6. poslovnim udruživanjem MSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;
 7. inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 8. standardima kvaliteta;
 9. pronalaženjem poslovnih partnera;
 10. specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 11. poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 12. poslovanjem sektora MSPP, zadruga i klastera.

Obuke

1) Obavezne

– obuka za početnike u poslovanju;

– priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama;

– finansijsko upravljanje;

– izvoz – za one koji prvi put izvoze;

– marketing i prodaja;

2) Opcione

– pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje;

– elektronsko poslovanje;

– inovacije;

– priprema za Jedinstveno evropsko tržište;

– informacione tehnologije i poslovanje;

– investiciona spremnost.

Savetodavne usluge

 1. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj Republike Srbije i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 1. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda Vojvodine;
 2. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija;
 3. podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge.

Mentoring

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu. U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, mentor može da alocira do 50 sati na jedan privredni subjekt.

Promocije

Akreditovane regionalne razvojne agencije organizuju i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.